W Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku obowiązują następujące regulaminy: