W Szkole Podstawowej nr 47 Gdańsku zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)) działa Rada Rodziców w składzie:

  • PRZEWODNICZĄCA – p. Anna Rożek
  • Z-CA p. Agnieszka Długosz-Zglinicka
  • CZŁONKOWIE p. Julita Kuklińska; p. Joanna Organiak; p. Kamila Kotlicka; p. Anna Obtułowicz-Chajewska; p. Rafał Kowalczyk; p. Sonia Kaniuka-Jakubowska

Kontakt:

Aby skontaktować się z Radą Rodziców naszej szkoły, prosimy kierować swoje wiadomości na adres: rodzice.sp47@o2.pl .

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW SP47

Bank Pekao 86 1240 5400 1111 0011 0360 7738