Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku