Sekretariat

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek 8.00-15.00

 

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów oraz podania, wnioski i pisma. Korespondencję można też kierować drogą elektroniczną. Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.