Postępowanie przetargowe pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku z podziałem na 8 części – prowadzone jest na stronie internetowej ezamówienia