nr tel/fax
58 302 03 28 58, 58 302 99 59​​​​
strona internetowa: www.sp47wop.pl

Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
Kontakt: iod@rodo-edu.pl