Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 
odbędzie się 10 czerwca 2024 roku o godzinie 17:30.

Dyrektor SP 47
Barbara Deptała