Informujemy, że kwota do zapłaty za obiady za miesiąc grudzień 2023 r. wynosi: 88,00zł
(16 dni x 5,50 zł = 88,00 zł).

Termin płatności: do 5 grudnia 2023 r.

Bardzo proszę o pomniejszenie kwoty o wysokość odpisów.