Zachęcamy do korzystania i przypominamy, że Generator jest bezpłatny. Umożliwia on samodzielne wykonanie zdjęć odpowiadających wymaganiom dotyczących Zdjęć do mLegitymacji, przy pomocy telefonu komórkowego. Dzięki Generatorowi każdy uczeń może wykonać zdjęcie w łatwy sposób i dzięki temu uzyskać mLegitymację. Bezpłatny Generator Zdjęć do Legitymacji